Du når oss via mail; jocecity@hotmail.com eller på 0765-924692. 

Du hittar oss även på facebook i den slutna gruppen Joce City.